عشق

ایــــن مـــنم خسـتهـ در ایـن کوچه ی تنگــ

جســـ ــم درمانـــده امـــ از روح جــداستـــــ

من اگر سایه ی خویشم٬یا رب...

جســم درمانــدهــ ی منـــــ

کیســـت؟!کجاســـت؟!

as[]

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اسفند 1391ساعت 21:57  توسط عشق | 
 نه صدایی نه نگاهی و نه چشمان سیاهی.....

     آسمان سخت گرفته,شب و ظلمت,من و تنهایی و غربت....

آری غربت!!

بی تو من در همه ی شهر غریبم............!

یادم آمد تو به من گفتی از این عشق حذر کن

بشنو سخن و بر این آب نظر کن......

اما.....

ای یار....!!

لحظه ای چند درنگ کن......

آب آینه ی عشق گذران نیست

و چرا نگاه تو به نگاهم نگران نیست ؟!

این دل عاشق من با دگران نیست

نشنیدی......

تو گسستی تو رمیدی.....

دلبرم بی من از این شهر سفر کرد

بگذشت ز من,از من و این عشق ساده گذر کرد..

و در این حال......

نوری بدرخشید,کوچه لرزید.......

دو سیاهی دست در دست........

فانوس بدست ز کنارم بگذشتند.....

آه........

دلبرم بود,

 با دگران بود ,

فارغ از غم این قلب نگران بود......

بغض ابر شکست........

آسمان هم ,به سوگ این دل دیوانه نشست....

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اسفند 1391ساعت 21:57  توسط عشق | 

 ×___ " مـــن...! " فقط برای خودم هستم ___ خودِ خودمـــــــــ ـ ـ ـ  

نــــهـ زیبــــ ــایـــم و نـــ ـــهـ عــــروســکـی و نـــهـ محتــــــاج

 نگـــاهـ‌ــی...! بــرای تو که صورتــ ـــهای رنــگـــ ـــ   شده را می پرستـــی

' نـــ ـــه سیرتــــــ آدمها را ، هیــــــچ ندارمــــــ... راهـــ‌ــ ـت را

 بگیر و برو............! حوالی مـــ ـــن٬ توقفـــ×ـــ ـــ  ممنـــــــــوع

 استـــ ــ‌ــ ~~~×


 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اسفند 1391ساعت 21:56  توسط عشق | 

×__" وقـــتــیــ ـــ  دلــــــــمـ بــهــ  درد میـــ آیــــد و کـــســیــ ــ نیــســـ×ـــتـــ ـــ بـــهـ حــــــرفــهــآیمــ

گــ ـــوشــ کنـــد...وقـــتیــ ــ تــمــ ـــآمـ ـــ غـــ×ــمــ ــهــآیــ عــ ــآلـمــ ــ در دلـــــمــ ــ نشــستـــهـ

اســــتــ ــ...وقتیـــــ ــ  احســـــآسـ میـــ کنـــ ــمــ دردمــنـــ×ــــدتـــ ـــریـنــ انســـــــآنــــ  ــعـــآلــ×ـــممــ

....وقــتــیــ تــمــ×ــــآمـــ عـــ ـــزیـ♥ــــزآنـمــ ــ بـ ــآ مـــ×ـــنــ ــ غریـبـــهـــ میــ شـــونـــد...و کسـیـ

نیـــســ×ـــتـــ ـــ  کــ ــهـ حــ ــرمـــتــ ــ اشـکــــــهــآیـــ نیــمـــهــ شــبــــــمــ رآ حـفــظـــ ــ کـــنــ ـــد

...وقتیـــ تـمـــ ــآمـ ـــ عـــ ـــآلـــمـــ رآ قــفـــ×ــــســ ـــ میــ بیـــنمـــ...بیــ اختـــیــآر از کنـــــآر آنــهـآییــ

کـــ ـــهـ دوســــــشــآنــ ـــ دآرمـــ ــ بیـــ ــ تفــــ×ـــآوتــــ ـــ میـــ گــــذرمـــ ــــ ـــــ ..."___×

  


+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اسفند 1391ساعت 21:56  توسط عشق | 

   آدم مسـت بـاشـه ... اما پسـت نباشه

     آدم سـرکـار باشه ... اما سـربـار نباشه 

        آدم بیــکار باشه ... اما بـی عـار نباشه

             آدم بـی کس باشه ... اما ناکـس نباشـه

                 آدم بی صفا باشه ...اما بـی وفا نباشه

                    آدم دلتنگ باشه ... اما دل سنگ نباشه

                    خلاصه کنم,آدم مـرد باشه...اما نامـرد نباشه

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اسفند 1391ساعت 21:55  توسط عشق | 
هَمــ ـــآטּ هــآ ڪِــ ـہ بـَــבے هیـــچ ڪــَωــیـرُو بـــآوَر نــَـבآرَטּ ...

 هَمـــآטּ هــ ــآ ڪِــ ـہ بـَـرآے هَمـِـہ لَبخـَــטּــב בآرَטּــــב ...

 هَـــمآטּ هـــ ـآ ڪِــ ـہ هَمیـشـ ـہ هَــωــتَטּـد،بـَـرآے هَمـِـــہ هَـωـتـَـنـב ...

 آבمهـــآے ωــ ــآב ـہ رو بـآیـَـב مِثــلِـ یــِڪــ تـآبلـــوے نـَقـآشـے زيبــآ

  ωــــآعَتــــــهآ تَمآشـــآ ڪـَــرב؛ عُمـــرِشــآטּ ڪــ ـــوتــآه اωــتــ ـــ ....  

...چـُــون بَعضـے هـآ ڪِـ ـہ نِمے خـوآهــَـטּב بــآ ايـט خِــصلَتـ زيــآ آشنـآ بآشَــטּב...
 
 بـآ خيــآلِ زِرَטּـگــ بــوבטּ یــآ اَزَشـــوטּ ωـــوءِ اِωـتِفـــآבهــ میـ ڪُـنـَــטּב...
 
 یــآ زَمینِشــ ـــوטּ میـ زَنَـטּـב یــآ בرωــِــ ωـــآבهـ نَبـــوבטּ بــِهِـشـــآטּ  میـ בهـَـــטּב...
 
ـآבمــ ـــ هــآے ωـــآבه رآ בوωــــتــ  בآرَم... بـــوے טּــآبـــِـ "ـآב ґ " میـ בهَــטּـב...
 
وَلیـــ حِیفـــ  ڪِــ ـہ پـــِیـבـآیـــِشــآטּ نـِمیے ڪُـنـَـــمــ ـــ ===×●▪

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اسفند 1391ساعت 21:55  توسط عشق | 

خـودم با خودم، آشتــی میکنـم...

خودم با خودم، هی بهم میزنـم...

خودم با خودم، زندگی میـکنــم...

خودم میگموهی خودم میشنوم...

خودم با خودم، دردودل میکنــم...

تا از گریه،ازغصه خوابم ببره...

من اونقد تنهــا شدم بعــد ازتو...

که با سایــم اینجا قدم میزنــــم...

بدون بهونه،بـدون دلیل بـرای...

خــــودم عطـــرو گل میخـــــرم...

مثـــــل آدمــــایـی که دیونـــــن...

صـدات میکنم، اسمتـو میبــرم...

‏.

‏.

ته تنـهایی همینجاسـت که میـگن...

این همون آخر دنیاست که میگن...


+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اسفند 1391ساعت 21:54  توسط عشق | 


آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند...


امــا نه وقتی که در ميانشان هستی ، نـه !!!

آنجا که در ميان خاک خوابيدی ، “سنگِ تمام” را می گذارند و می روند …

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اسفند 1391ساعت 21:54  توسط عشق | تو لحظه های داغونی فقط

یه نفر می تونه آرومت کنه

اونم کسیه که داغونت کرده
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اسفند 1391ساعت 21:53  توسط عشق | 


چه فرقي ميكند...


در سيرك يا در خانه؟!!


خنده ات كه تلخ باشد،


دلت كه خون باشد،


توهم دلقكي...

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اسفند 1391ساعت 21:52  توسط عشق |